• 2304 lượt xem
  • 15:35 12/07/2022
  • Kinh tế

Kho bạc Nhà nước đạt được nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Kho bạc Nhà Nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng cùng ngành Tài chính thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép của Chính phủ trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị “Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của hệ thống Kho bạc Nhà nước”.

Theo đó, ngay từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã phối kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành liên quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Trong đó, về lĩnh vực cải cách quản lý quỹ ngân sách Nhà nước, Kho bạc Nhà nước đã xây dựng quy trình nghiệp vụ hoàn trả các khoản thu từ phí, lệ phí và thu phạt vi phạm hành chính tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; ban hành Đề án thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống Kho bạc đến năm 2025; quy trình nghiệp vụ quản lý, kiểm soát, thanh toán các dự án đầu tư công qua hệ thống kho bạc.

Tính đến hết ngày 30/6/2022, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt hơn 941.000 tỷ đồng, bằng 66,68% so với dự toán năm 2022, cao hơn so với cùng kỳ năm trước (là 58,03%). Còn đối với chi thường xuyên, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát khoảng hơn 442.000 tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán. Chi đầu tư với lũy kế thanh toán vốn đầu tư công năm 2022 kiểm soát qua Kho bạc Nhà nước là 156.100 tỷ đồng, bằng 26,8% tổng nguồn vốn thuộc kế hoạch vốn kéo dài và kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ giao. Bên cạnh đó, các đơn vị Kho bạc Nhà nước tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi ngân sách nhà nước, các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước; chủ động triển khai các dòng công việc liên quan đến công tác tổng hợp, lập Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước và Báo cáo tài chính Nhà nước năm 2020 theo đúng kế hoạch. 

Nhật Huy