Khó khăn trong xác lập sở hữu toàn dân đối với các tài sản từ nguồn viện trợ, tài trợ chống dịch Covid-19

Thảo luận về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng sáng 29/5, các ý kiến đại biểu Quốc hội cũng đề nghị cần hướng dẫn việc xác lập sở hữu toàn dân đối với những tài sản tài trợ trong phòng, chống dịch Covid-19.

Cho rằng ở thời điểm dịch Covid bùng phát do phải tập trung phòng, chống dịch bệnh nên công tác thống kê, tổng hợp, theo dõi, kiểm tra nắm số liệu, tình hình huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực chưa được thực hiện thường xuyên và đồng bộ, thiếu tiêu chí thống nhất dẫn đến khó tổng hợp được số liệu chính xác trong cả nước. Nhiều trường hợp tiếp nhận tài trợ thiếu hợp đồng, giấy tờ cho, tặng, thiếu hồ sơ xác định giá trị hàng hóa, tài sản dẫn đến khó khăn trong xác lập sở hữu toàn dân và quản lý, sử dụng, điều này cũng gây khó khăn cho địa phương do đó, đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể.

Bên cạnh đó, ý kiến đại biểu Quốc hội cũng đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể trong mua sắm các trang thiết bị y tế.

Một số ý kiến cho rằng, Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn về việc thành lập trạm y tế lưu động và bệnh viện dã chiến thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, tuy nhiên cũng đề nghị cần có hướng dẫn về việc giải thể, xử lý tài sản khi giải thể.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam