Khoa học, thận trọng trong quy trình lập pháp của Quốc hội

Lập pháp là một trong 3 chức năng quan trọng nhất của Quốc hội bên cạnh chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội khoá XV đã tiếp tục kế thừa thành tựu 76 năm qua của Quốc hội, xác định ngay từ đầu nhiệm kỳ, công tác lập pháp là để kiến tạo phát triển đất nước.

Bước sang năm thứ 2 của nhiệm kỳ, năm 2022, có thể thấy công tác Lập pháp của Quốc hội càng được đẩy mạnh, tăng cường hơn. Với một khối lượng công việc lớn, khó, phức tạp, yêu cầu cao cả về tiến độ và chất lượng nhưng Quốc hội đã cho thấy một quy trình lập pháp với những điểm đổi mới, chuyên nghiệp, bài bản, khoa học, thận trọng. Và tất nhiên chất lượng vẫn luôn là yếu tố được đặt lên hàng đầu đối với mỗi đạo luật quan trọng được thông qua.

Là 1 trong 5 dự án Luật được Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 4, dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở là luật mới, lần đầu được xem xét thông qua, do vậy, quá trình tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật được tiến hành dân chủ, thận trọng và khẩn trương. Các đại biểu Quốc hội đã đưa ra nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, toàn diện để xây dựng dự án Luật.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi cũng là một dự án luật cực kỳ quan trọng, liên quan tới chiến lược chăm sóc sức khoẻ của toàn dân. Chính bởi thế, Quốc hội đã xem xét kỹ lưỡng, thậm chí tại kỳ họp thứ Tư vào tháng 10/2022, Quốc hội đã quyết định lùi thời điểm thông qua để đảm bảo cao nhất chất lượng luật. Quốc hội đã thể hiện đúng tinh thần như Kết luận 19 của Bộ Chính trị: việc xây dựng, ban hành luật phải thận trọng, chắc chắn, làm tốt từng khâu, đặt yêu cầu cao về chất lượng, không chạy theo số lượng.

Tại kỳ họp bất thường lần thứ hai, sau 3 lần biểu quyết riêng 3 điều khoản, Quốc hội mới biểu quyết thông qua toàn văn dự án luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi. Rõ ràng tính dân chủ, pháp quyền đã được Quốc hội phát huy tối đa; để chỉ xây dựng, ban hành luật khi những vấn đề cấp bách, đã chín, đã rõ, có sự thống nhất cao.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!