Khơi dậy tiềm năng khởi nghiệp của phụ nữ

Qua 5 năm đã có gần 64 nghìn phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; hơn 41 nghìn đề xuất dự án, ý tưởng khởi nghiệp đăng ký tham gia trong cả nước.

Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức sáng nay. Hội nghị đã ghi nhận nhiều góp ý để tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả hai đề án này thời gian tới, trong đó có việc hỗ trợ, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp.

Qua 5 năm triển khai, hai đề án đã đạt nhiều kết quả thiết thực, giúp các cấp Hội Phụ nữ thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, bảo vệ phụ nữ, góp phần đáng kể vào việc hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện và tham gia giải quyết các vấn đề xã hội hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề hạn chế, bất cập cần tập trung đẩy mạnh giải quyết trong giai đoạn 2 của Đề án, điển hình là tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em.

Đối với việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, các ý kiến nêu rõ, phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh luôn gặp nhiều khó khăn, nhất là tiếp cận về vốn. Do đó kiến nghị, cần có nguồn vốn vay ưu đãi dành riêng cho đối tượng phụ nữ khởi nghiệp với lãi suất thấp, ổn định, thủ tục đơn giản. Đồng thời nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chính sách có liên quan trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đã biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, kĩ năng, các mô hình hiệu quả trong việc giúp phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội, phụ nữ khởi nghiệp, phụ nữ khởi nghiệp thành công; Qua đó tạo sức lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng.

Thực hiện : Như Thảo Anh khoa