Khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo mạnh mẽ trên cả nước

Cần tiếp tục khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo mạnh mẽ trên cả nước. Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ, diễn ra vào chiều 28/12.

Năm 2022, hành lang pháp lý về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục được hoàn thiện. Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình Quốc hội thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; Tiếp tục tập trung tái cơ cấu các Chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 theo hướng nghiên cứu cơ bản, công nghệ ưu tiên, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm trọng điểm, chủ lực trong các ngành, lĩnh vực.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận nỗ lực của ngành khoa học công nghệ, trong bối cảnh rất khó khăn của năm 2022, vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp quan trọng của giới khoa học, từ nghiên cứu, giảng dạy đến phổ biến tri thức khoa học công nghệ.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị cần nghiên cứu tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, hạn chế trong các luật, nghị định, thông tư liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ và đề xuất giải pháp, sửa đổi chi tiết, cụ thể; tiếp tục hướng tới công khai, minh bạch trong mọi khâu từ giao đề tài, phản biện, nghiệm thu…, đặc biệt là khâu phản biện.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cần tiếp tục là đơn vị nòng cốt "thắp lên ngọn đuốc" khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lan tỏa ra các bộ, ngành, địa phương, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo hơn nữa để đóng góp vào tăg trưởng bền vững của đất nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hải Yến