Khôi phục thông quan cửa khẩu Nà Nưa - Nà Hoa kết nối với Trung Quốc

Hoạt động thông quan hàng hóa vừa chính thức được mở trở lại qua Cửa khẩu Nà Nưa (Lạng Sơn, Việt Nam) – Nà Hoa (Quảng Tây, Trung Quốc).

Trước đó, cặp cửa khẩu này tạm dừng hoạt động thông quan gần 4 năm do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Việc khôi phục lại hoạt động thông quan hàng hóa qua cặp cửa khẩu Nà Nưa – Nà Hoa sẽ giúp cho hoạt động thương mại giữa hai bên tiếp tục được thúc đẩy, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương, hai đất nước. Đồng thời, thông quan qua cặp cửa khẩu biên giới này còn tạo điều kiện cho nhân dân khu vực biên giới hai bên có thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam