Khôi phục thông quan trái cây và hàng đông lạnh tại cửa khẩu Hà Khẩu - Kim Thành II

Ngày 12/1, quả thanh long đã tiếp tục được thông quan qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Trước đó, từ ngày 18/7/2021, lo ngại về dịch Covid-19,Trung Quốc đã tạm dừng nhập khẩu thanh long Việt Nam qua Cửa khẩu Lào Cai. Đây là kết quả sau nhiều lần đàm phán giữa các cơ quan chức năng của Việt nam và Trung Quốc.

Ngay trong buổi sáng 12/1 đã có 128 tấn thanh long làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc. Việc nối lại xuất khẩu thanh long qua Lào Cai có ý nghĩa rất lớn, khẳng định những nỗ lực của tỉnh Lào Cai trong việc xây dựng “cửa khẩu xanh”, “vùng đệm an toàn” trong xuất nhập khẩu. 

Hiện mỗi ngày tại Cửa khẩu đường bộ số II Kim Thành có khoảng 400 phương tiện thông quan. Để bảo đảm cho hoạt động xuất nhập khẩu thông suốt, các cơ quan chức năng tại cửa khẩu đã chủ động lên phương án vận tải hàng hóa, bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch.