Khơi thông nguồn vốn cho dự án sân bay Long Thành

Đại biểu Nguyễn Trường Giang nêu rõ quan điểm là cần phải bố trí bổ sung, bố trí nguồn vốn cho dự án này. Đồng thời nhất trí với đại biểu Nguyễn Hữu Toàn về vấn đề là ngân sách năm 2021 đã được Quốc hội quyết toán. Như vậy nếu nay trình kéo dài vốn của năm 2021 là không hợp lý bởi không thể bố trí khoản mà Quốc hội đã quyết toán, đã “chốt” và không có chuyển nguồn.

Do đo, đại biểu cho rằng đến nay phải bố trí vốn vào dự toán của năm 2024 để từ đó cân đối thu chi, tính toán bội chi và sau này có quyết toán. Đại biểu nêu rõ để tạo vừa tạo điều kiện cho việc mà sau này Quốc hội quyết toán cũng như được việc giải ngân của địa phương của dự án này bố trí vào dự toán ngân sách của năm 2024 vừa đảm bảo coi như là đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật vừa tạo điều kiện cho việc giải ngân sách và quyết toán sau này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số