Không đánh đổi giải ngân bằng mọi giá, gây lãng phí nguồn lực

Thảo luận về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về 3 chương trình mục tiêu quốc gia trong ngày 30/10, các đại biểu Quốc hội cho rằng, công tác lập kế hoạch, phân bổ vốn chậm là một trong những nguyên nhân khiến kết quả giải ngân thấp. Kiến nghị Quốc hội cho phép kéo dài thời gian giải ngân, tuy nhiên, không đánh đổi việc giải ngân bằng mọi giá mà dẫn tới sai sót, kém hiệu quả, lãng phí nguồn lực đầu tư.

Đoàn giám sát của Quốc hội nhận định, tiến độ giải ngân vốn ngân sách trung ương cả 3 chương trình còn chậm, nhất là vốn sự nghiệp.

Đến tháng 1 năm nay, vốn 3 chương trình năm 2022 giải ngân chỉ đạt 42,49% kế hoạch; Thậm chí, đến tháng 6 năm nay, giải ngân vốn sự nghiệp 3 chương trình năm 2023 mới đạt 5,33% kế hoạch. Tốc độ giải ngân vốn ì ạch này đang ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tha thiết mong muốn Quốc hội coi đây là trường hợp rất đặc biệt để cho phép chuyển nguồn kinh phí năm 2022 chưa tiêu hết để giải ngân đến hết năm 2024.

Đồng tình là cần kéo dài thời gian giải ngân, nhưng nhiều đại biểu nhấn mạnh đẩy nhanh giải ngân nhưng phải đảm bảo chất lượng của 3 chương trình chứ không giải ngân bằng mọi giá.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam