Không để văn bản pháp luật vừa xây dựng xong đã lạc hậu

Chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 3/2023 vào sáng nay 27/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu cần phải bám sát thực tiễn trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, làm đến đâu chắc tới đó, để pháp luật đi thẳng vào cuộc sống, không để tình trạng văn bản pháp luật vừa xây dựng xong đã lạc hậu.

Tại phiên họp, các thành viên chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến về 5 nội dung bao gồm: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình giao thông; một số chính sách mới trong lĩnh vực quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; dự án Luật Căn cước thay thế Luật Căn cước công dân năm 2014; dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Sau khi lắng nghe các ý kiến và góp ý vào từng nội dung cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao các bộ, ngành đã tích cực chuẩn bị, trình các dự án, đề nghị xây dựng luật; nghiêm túc tiếp thu, giải trình kịp tiến độ trình Chính phủ. Đề nghị các bộ, ngành chủ trì tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, tiếp tục hoàn thiện bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng; chú trọng việc tổ chức lấy ý kiến các đối tượng tác động, các chuyên gia, nhà khoa học; tăng cường truyền thông chính sách để tạo sự đồng thuận; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đặc biệt là các cơ quan của Quốc hội. Thủ tướng nhấn mạnh, việc xây dựng và hoàn thiện thể chế phải xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo.

Thủ tướng cũng lưu ý thêm một số nội dung, trong đó đề nghị các quy định, thủ tục xuất nhập cảnh phải tạo thuận lợi cho người dân và du khách, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa, giảm phiền hà, phòng chống tiêu cực. Với dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), đây là dự án luật có nhiều nội dung khó, phức tạp, nhạy cảm, tác động lớn đến xã hội và nền kinh tế, rất cần thiết sửa đổi, bổ sung nhưng cần rà soát, đánh giá kỹ để đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới, nhất là nhằm bảo đảm an toàn của hệ thống ngân hàng, minh bạch thị trường.

Thủ tướng cũng lưu ý, công việc ngày càng nhiều khi thực tiễn diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, có những văn bản mới xây dựng nhưng thực tiễn đã vượt qua, nên phải rà soát, bám sát. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế đã được Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành quan tâm rồi thì phải quan tâm hơn nữa, đã nỗ lực rồi phải nỗ lực hơn nữa, để đáp ứng yêu cầu đặt ra, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, phù hợp cho từng giai đoạn, tạo ra xung lực mới, cảm hứng mới để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Đại hội Đảng 13 đã đề ra.

Thực hiện : Dương Dung Vũ Hiếu