Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên - Huế: Kinh phí nghiên cứu lớn nhưng khả năng ứng dụng của đề tài khoa học thấp

Ngày 7/03, Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã có buổi làm việc với Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh về việc thực hiện chính sách tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc với tổng biên chế hơn 100 người lao động. Trong giai đoạn 2016-2020, đơn vị được tỉnh Thừa Thiên Huế giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển gần 61 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị đơn vị đánh giá lại hiệu quả của việc triển khai nguồn kinh phí ngoài tự chủ, trong đó có các đề tài khoa học. Đoàn nhận định, kinh phí chi cho công tác nghiên cứu khoa học chiếm tỉ lệ lớn trong khi nhiều đề tài có tính ứng dụng thấp chính là sự lãng phí.

Ông NGUYỄN QUANG TỐ - Chánh Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế: “Đa phần các đề tài thì khi xây dựng đề tài thì khâu dự toán thì tính toán, cân nhắc kỹ rồi vì đầu công việc là ra đầu kinh phí để thực hiện. Rồi quá trình thực hiện đến khi nghiệm thu kết thúc thì hiệu quả sao đó thế nào là 1 vấn đề dài hơi mà trong báo cáo này chưa có đánh giá không thấy rõ”

Ông HỒ THẮNG – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế: “Quay lại câu chuyện quản lý, giám sát hoạt động này hiệu quả từ khâu xác định danh mục, trước đây phải làm hội thảo rồi đưa ra danh mục lấy ý kiến hội đồng khoa học của tỉnh. Bây giờ chúng tôi chia ra theo ngành một, làm việc từng ngành một để xác định trọng tâm, không thể để một nhiệm vụ nào không có hiệu quả, do đó phải bám vào mục tiêu của tỉnh”

Đoàn giám sát cũng lưu ý đơn vị chưa đưa ra đánh giá hiệu quả của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Mặc dù ngành đã có hệ thống đo lường tiêu chuẩn chất lượng theo quy định nhưng việc triển khai đo lường hiệu quả của quỹ vẫn cần được chú trọng hơn nữa 

Bà NGUYỄN THỊ SỬU – Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn  Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế: “Nguồn kinh phí nó ra như thế thì sản phẩm ứng dụng vào thực tiễn bao nhiêu để tạo ra giá trị!? Cái ta cần không phải là so với chi phí đặt ra mà giá trị tạo ra với cộng đồng, người dân. Nội dung này đề nghị các đồng chí tăng cường thêm”

Đoàn giám sát cũng đề nghị đơn vị hoàn thiện lại văn bản báo cáo, chậm nhất là đến ngày 21/3. Cần tổng hợp, làm rõ những vướng mắc về mặt pháp lý từ đó đề xuất hướng tháo gỡ để Đoàn tổng hợp báo cáo Quốc hội trong thời gian tới. /.

Thực hiện : Tiểu Bảo