Không đề xuất thời hạn lùi cụ thể, UBTV Quốc hội đề nghị "hạn chót" Chính phủ trình Luật Đất đai (sửa đổi) vào Kỳ họp 4

Cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý lùi thời gian trình Luật Đất đai (sửa đổi) sang Kỳ họp thứ 4, sau Hội nghị Trung ương 5.

Theo Tờ trình, Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi)  đến sau thời điểm Trung ương có chủ trương, định hướng, chỉ đạo về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai làm cơ sở chính trị cho việc sửa đổi dự án luật. Tuy nhiên, Chính phủ lại không đề xuất thời hạn lùi cụ thể. Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế đều cho rằng, đây là dự án luật rất cấp thiết, cần phải ban hành sớm. Do đó, các cơ quan của Quốc hội đề nghị chỉ nên lùi 1 kỳ để trình Quốc hội cho ý kiến về dự án luật này tại kỳ họp thứ 4.

Ông VŨ HỒNG THANH, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Đề nghị sớm để đưa dự án luật này và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, hiện nay các hoạt động tổng kết đang được triển khai, Ban chỉ đạo tổng kết, Bộ Tài nguyên Môi trường đang tổng kết đánh giá. Các vấn đề vướng mắc, hiên nay có 6 nhóm vấn đề, đề nghị Chính phủ sớm trình để đáp ứng mong mỏi của Đại biểu Quốc hội và nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN KHẮC ĐỊNH: Luật Đất đai sửa đổi (bản tóm tắt đề nghị lùi sau Kỳ họp tháng 5 Trung ương), đồng ý lùi nhưng chỉ lùi 1 kỳ và tháng 10 phải trình thảo luận lần đầu.

Ông VÕ TUẤN NHÂN, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đến nay, Bộ Tài nguyên Môi trường đã chỉ đạo từ năm 2021, cơ ban đã xây dựng hồ sơ, tờ trình và các báo cáo, trong đó có báo cáo đánh giá tác động, cùng Ban Kiểm tra Trung ương chuẩn bị tổng kết Nghị quyết 19 của Trung ương. Tuy nhiên, việc xây dựng nội dung cần đổi mới, cần có Nghị quyết của TƯ để tổng kết Nghị quyết 19 làm cơ sở quan trọng trình Quốc hội, Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, xin lùi thời gian sau khi có chủ trương chỉ đạo làm cơ sở chính trị trình Quốc hội. Chúng tôi đồng ý là sẽ lùi trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 4 sau khi có kết luận của Trung ương. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình với các ý kiến trao đổi, lùi dự án Luật Đất đai (sửa đổi) một kỳ họp, Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 4 diễn ra vào tháng 10 năm nay.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: Đảng đoàn Quốc hội đã làm việc ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 19 của Trung ương. Sau Kỳ họp 1, chúng tôi đã làm việc với Bộ Tài nguyên Môi trường thì không thể lùi hơn nữa.

Cũng tại buổi thảo luận, các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc bổ sung, lùi các dự luật trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Trong đó, đối với các dự án luật như: Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Chính phủ có báo cáo gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội khóa XIV; xin ý kiến Bộ Chính trị. Sau đó, nếu đủ hồ sơ thì Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành thời gian xem xét tại Phiên họp tháng 5 trước khi trình Quốc hội./.

Thực hiện : Khắc Phục Diệu Linh Quang Sỹ Anh Tuấn