Không đốt đồ mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị tăng cường thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, cơ sở thờ tự Phật giáo.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục hướng dẫn đồng bào phật tử và bà con thực hiện biện pháp phòng ngừa các hiện tượng mê tín dị đoan, không đốt đồ mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo, bảo đảm thuần phong mỹ tục, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Đồng thời, đề nghị Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tham gia, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội theo quy định của Nghị định số 110 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.