• 1051 lượt xem
  • 15:51 16/12/2022
  • Kinh tế

Doanh thu 19 doanh nghiệp nhà nước đạt hơn 1,1 triệu tỷ, riêng EVN lỗ đột biến

Theo Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, trong năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng tổng doanh thu của 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban đạt trên 1,1 triệu tỉ đồng, bằng 133% so với năm trước. Trong số 19 doanh nghiệp thuộc Ủy ban, chỉ có duy nhất Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lỗ đột biến 31 nghìn tỷ đồng, nguyên nhân là không được tăng giá điện.

Giá bán lẻ điện bình quân hiện nay là 1.864 đồng/kWh, theo đại diện EVN, với giá này, thì mỗi kWh điện bán ra, phía tập đoàn lỗ khoảng 180 đồng. Dù doanh thu tăng 4,3% so với năm trước song do biến động giá nhiên liệu gồm than, dầu, khí đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn. Do vậy, EVN kiến nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc sớm áp dụng cơ chế thị trường đối với hoạt động điện lực,

Trừ EVN có lỗ đột biến, còn tổng lợi nhuận trước thuế của 18 tập đoàn, tổng công ty ước trong năm 2022 đạt hơn 39 nghìn tỷ đồng (bằng 173% kế hoạch và bằng 117% so với năm 2021). Trong đó 17/19 tập đoàn, tổng, công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế. Một số tập đoàn hoàn thành vượt mức rất cao so với kế hoạch như Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC). Năm 2023, Ủy ban sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành để hỗ trợ các tập đoàn, tổng công ty trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; giữ vững vai trò của doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước.

Nhật Huy