Không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học trước 22/8

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 22-8 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 6/9.

Với các ngành buộc phải dừng tuyển sinh, cơ sở đào tạo cần phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo. Cơ sở đào tạo tiếp tục rà soát lại đề án tuyển sinh. Trong trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung nội dung đề án, cơ sở đào tạo phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn. Việc điều chỉnh phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào cơ sở đào tạo. Bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo chỉ tổ chức tuyển sinh đối với các ngành đủ điều kiện theo quy định./.