Không làm tăng tổng mức đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

Chiều 11/6, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Ủy ban Kinh tế đã tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 16 để thẩm tra Tờ trình của Chính phủ đề nghị điều chỉnh Nghị quyết số 273 quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 trải dài qua nhiều tỉnh, thành phố, trong khi đó, việc triển khai dự án bước lập, thiết kế kĩ thuật cần được tối ưu hóa để bảo đảm các yếu tố kinh tế, kỹ thuật dẫn đến yêu cầu phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng, đất lúa.

Theo báo cáo của Bộ TNMT, so với nghị quyết 273 của UBTVQH khoá 15, diện tích rừng cần chuyển đổi mục đích tăng hơn 438 ha; Đất rừng phát sinh tăng hơn 582 ha; Đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên phát sinh tăng hơn 152 ha.

Nhiều ý kiến đề nghị, các cơ quan hữu quan cần rà soát, tổng hợp lại để tách bạch rõ phần diện tích rừng, đất rừng, đất trồng lúa nước tăng thêm thuộc phạm vi của dự án hay nằm ngoài phạm vi của dự án. Bên cạnh đó, cần làm rõ: Việc điều chỉnh này có làm tăng tổng mức đầu tư dự án không

Về nội dung này, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cho biết Bộ đang chỉ đạo kiểm soát tổng mức đầu tư theo đúng nghị quyết 44/2022 của Quốc hội

Kết luận về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh lưu ý, các Bộ, ngành cần phối hợp để xác định rõ nguyên nhân của việc điều chỉnh từng mục đích sử dụng rừng, đất rừng, đất trồng lúa nước từ hai vụ, bảo đảm phần diện tích đất tăng thêm bám sát với mục đích sử dụng được Nghị quyết số 273 của UBTVQH quy định. Nếu phần diện tích đất tăng thêm thuộc những dự án nằm ngoài phạm vi dự án thì không được đưa vào đề xuất lần này.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Duyên -

Vũ Hiếu