Không phải tất cả bất động sản đều đưa vào Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Sáng 31/10, tại phiên thảo luận dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh tiếp thu ý kiến đại biểu để rà soát kĩ lưỡng; ghi nhận qua thảo luận các ý kiến của các đại biểu đánh giá cao chất lượng dự thảo luật. Về nhiều vấn đề đại biểu quan tâm như tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết thời gian qua đã phối hợp với các cơ quan của Chính phủ và Ủy ban Pháp luật để rà soát các dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp này.

Theo đó, để bảo đảm thống nhất, dự thảo Luật đã khu trú nội dụng phạm vi nhằm thể chế hóa 4 chính sách lớn liên quan đến bất động sản, kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ các bên liên quan và quản lý nhà nước. Đồng thời để hạn chế mâu thuẫn chồng chéo, dự thảo Luật đưa ra 5 trường hợp, theo đó không phải tất cả bất động sản trong Bộ luật Dân sự đều được đưa vào kinh doanh.

Về sự còn giao thoa giữa Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết trong dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản quy định về điều kiện của nhà ở có sẵn, nhà ở thương mại, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan cũng như các hoạt động có liên quan đến kinh doanh bất động sản. Còn trong Luật Nhà ở sẽ quy định các vấn đề về phát triển nhà ở, về chế độ sở hữu, về bảo hành, bảo trì, cải tạo, phá dỡ, quản lý, sử dụng về nhà ở. Những vấn đề về 2% quỹ bảo trì đang được xử lý ở trong Luật Nhà ở.

Về các nội dung còn có 2 phương án, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết qua thảo luận cho thấy các ý kiến vẫn còn có sự phân tán, do đó, sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để lấy phiếu xin ý kiến các đại biểu Quốc hội.

Về việc thanh toán, các đại biểu cũng đề xuất thêm phương án thứ 3 có sự kết hợp giữa 2 phương án Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra.

Về Sàn giao dịch bất động sản, nhiều đại biểu ủng hộ với việc khuyến khích mà không bắt buộc qua Sàn giao dịch, đồng thời cần có các quy định nhằm nâng cao năng lực chuyên nghiệp của Sàn, chất lượng trình độ của những người hoạt động ở Sàn. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cũng cho biết sẽ phối hợp với cơ quan soạn thảo nghiên cứu ý kiến đại biểu Quốc hội qu định theo hướng Sàn thực hiện chức năng trung gian môi giới, không tham gia vào mua bán.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số