Không quy định quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Sáng 15/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép không bổ sung cụm từ “quyền hạn” vào phạm vi điều chỉnh và không bổ sung điều quy định về quyền hạn của lực lượng này, vì cho rằng, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là lực lượng quần chúng tự nguyện, không thực hiện chức năng quản lý, không thuộc bộ máy nhà nước mà tính chất hoạt động là tham gia hỗ trợ theo sự hướng dẫn, phân công, chỉ đạo trực tiếp của Công an cấp xã.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, qua thảo luận tại Kỳ họp thứ 6, các đại biểu Quốc hội đánh giá rất cao sự cầu thị, tiếp thu dự thảo Luật, trong đó, cơ bản thống nhất cao tinh thần lực lượng này do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ Công an cấp xã, giúp cho UBND cùng cấp trong bảo đảm An ninh trật tự.

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng tiếp thu, chỉnh lý, xác định rõ lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chịu sự lãnh đạo “toàn diện” của cấp ủy Đảng, sự quản lý, “chỉ đạo, điều hành” của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Khắc Phục -

Quang Sỹ -

Anh Đức