Không sợ thiếu cán bộ trong công cuộc phòng chống tham nhũng

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, cử tri thành phố Đà Lạt đề nghị cần phải xử lý nghiêm và có biện pháp thu hồi triệt để tài sản tham nhũng. Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên bộ chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban nội chính TƯ cũng cho biết từ đầu năm đến nay đã xử lý hàng chục cán bộ thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư, thu hồi hàng ngàn tỷ đồng, việc phòng chống tham nhũng vẫn diễn ra liên tục không ngừng nghỉ và không sợ thiếu cán bộ thay thế cho các vị trí quan trọng.

Thời gian qua công cuộc phòng chống tham nhũng đang là vấn đề các cử tri thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đặc biệt quan tâm vì nó sát với tình hình thực tế tại địa phương. Vì vậy,bên cạnh việc theo dõi quá trình xử lý cán bộ, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, cử tri thành phố Đà Lạt cũng đề nghị cần có biện pháp nhằm phát hiện sớm hành vi tham nhũng và thu hồi triệt để tài sản tham nhũng.

Tại buổi tiếp xúc, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã xử lý 53 cán bộ cấp cao vì liên quan đến tham nhũng, riêng từ đầu năm đến nay đã xử lý 14 cán bộ thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư, thu hồi 7800 tỷ đồng. Ông Phan Đình Trạc cho biết phương châm phòng chống tham nhũng là quyết liệt không ngừng nghỉ và không sợ thiếu cán bộ thay thế.

Ông Phan Đình Trạc cũng cho biết hiện nay công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta không chỉ bó hẹp ở cán bộ cấp cao, trên nóng dưới lạnh mà đang tiếp tục đẩy mạnh đến cấp cơ sở nhằm làm trong sạch triệt để bộ máy lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến địa phương, đẩy lùi hiện tượng tự diễn biến tự chuyển hoá của một bộ phận cán bộ tha hoá biến chất, qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và thúc đẩy sự phát triển đất nước một cách trường tồn.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Duy -

Việt Bảo