Không tạo kẽ hở, khoảng trống cho các hành vi vi phạm đất đai

Liên quan đến quy định các hành vi bị nghiêm cấm của cơ quản quản lý nhà nước một số đại biểu cho rằng cần tiếp tục nghiên cứu bổ sung đầy đủ các hành vi bị nghiêm cấm đối với cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước về đất đai để bảo đảm chặt chẽ, không tạo kẽ hở, khoảng trống mà các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện hành vi vi phạm, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Cho ý kiền về trách nhiệm của Nhà nước đối với người sử dụng đất, đại biểu Sùng A Lềnh (đoàn Lào Cai) cho rằng qua giám sát và khảo sát tại địa phương cho thấy việc quy định trách nhiệm của Nhà nước trong luật hiện hành không được quy định cụ thể nên trong thực tiễn đang xảy ra tình trạng khi người dân có nhu cầu chuyển mục đích, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…. có đề nghị thì cơ quan nhà nước mới triển khai thực hiện. Đại biểu cho rằng, đây chính là kẽ hở của luật, tạo điều kiện để xảy ra tiêu cực, như phải có quan hệ xin – cho dẫn đến tình trạng tham nhũng vặt diễn ra tại các địa phương.

Liên quan đến quy định thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất, đại biểu Lê Thị Song An (tỉnh Long An) cho biết, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi văn bản thông báo thu hồi đất cho người có đất bị thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, người có quyền và nghĩa vụ liên quan biết chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp. Đại biểu cho rằng quy định nêu trên là quá dài và chưa phù hợp.

Một số đại biểu cũng cho rằng, trên thực tế việc thu hồi đất nhưng không hết cả thửa đất, còn lại một ít, người dân gặp khó khăn khi canh tác. Đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần lưu ý xử lý vấn đề này. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam