Không tự nguyện thi hành án hành chính

Thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội đánh giá hoạt động của cơ quan Thi hành án dân sự đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhưng trong thi hành án hành chính, kết quả mới đạt gần 35%.

Trong công tác thi hành án dân sự, kết quả thi hành xong về việc và về tiền đều tăng; các vụ án về kinh tế, tham nhũng, đã thu tăng hơn 9.490 tỷ đồng so với cùng kỳ; công tác phối hợp tổ chức thi hành nghĩa vụ tài sản đối với phạm nhân tại các trại giam đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên, số lượng án có điều kiện thi hành tồn đọng chuyển kỳ sau còn ở mức cao; việc thu hồi khoản nợ cho các tổ chức tín dụng còn chậm, kết quả thi hành xong thấp hơn so với cùng kỳ; còn nhiều trường hợp ra quyết định thi hành án không đúng quy định của pháp luật dẫn đến phải thu hồi, hủy bỏ; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thấp hơn so với cùng kỳ.

Đối với công tác thi hành án hành chính, kết quả mới đạt 34,87%; nhiều trường hợp người phải thi hành án là cơ quan, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước không tự nguyện thi hành, dẫn đến Tòa án phải ra quyết định buộc thi hành.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam