Không vội vàng với chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng văn hóa

Rút kinh nghiệm về các chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai song do vướng mắc nên phải sửa đi sửa lại, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, không thể vội vàng khi xây dựng các chương trình. Đây là lí do trong kì họp này, Bộ chưa thể trình Quốc hội chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng văn hóa.

Cũng tại phiên thảo luận tổ, Bộ trưởng giải thích về các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và 9 vấn đề phải làm. Trước thông tin chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng văn hóa dự kiến cần 350 nghìn tỉ đồng, Bộ trưởng cho biết, đây mới là nhu cầu tổng hợp từ các đề xuất của địa phương, Bộ sẽ tổng hợp lại và cân đối với nguồn chi ngân sách để trình cụ thể.

Đỗ Minh -

Đức Minh