Khu liên hiệp xử lý chất thải Sông Công: "Quan trắc" không khí bằng cảm quan

Những kiến nghị của người dân về ảnh hưởng chất lượng không khí rất rõ ràng, nhưng tới nay vẫn chưa có cuộc kiểm tra, đánh giá toàn diện của cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đối với Khu liên hợp xử lý chất thải Sông Công.

Khu Liên hợp xử lý chất thải Sông Công được UBND xã Tân Quang khẳng định có tình trạng gây ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động. Các phản ánh của người dân là chính xác. Hiện đơn vị này đang được yêu cầu làm lại đánh giá tác động môi trường.

Theo ghi nhận của Phòng Tài nguyên môi trường, thành phố Sông Công, Khu liên hợp xử lý chất thải Sông Công được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép cho xử lý chất thải nguy hại. Nhà máy này cũng đang hướng tới mục tiêu xử lý chất thải cho toàn khu vực miền Bắc. Tuy nhiên, tới nay việc lắp đặt quan trắc về mùi tại nhà máy chưa có nên chỉ đánh giá được bằng cảm quan.

Thực tế, UBND TP. Sông Công đã 3 lần gửi văn bản tới Công ty TNHH môi trường Sông Công. Đồng thời gửi kiến nghị tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên tổ chức kiểm tra khí thải của đơn vị này. Tuy nhiên, tới cuối tháng 10/2022 vẫn chưa có cuộc kiểm tra nào được diễn ra.

Những cột khói đen từ Khu liên hợp xử lý chất thải Sông Công vẫn liên tục bao trùm khu dân cư, cũng trùm luôn cuộc sống và mảnh đời của nhiều người dân nơi đây. Sự ảnh hưởng từ không khí cần được kiểm tra minh bạch để có hướng xử lý, chứ không thể đánh giá bằng “cảm quan” như cách làm của cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Ngọc Thiện Ngọc Tuấn