Khuyến cáo của PGS.TS Trần Đắc Phu về phòng chống dịch Covid-19: Hiểu đúng về 5 K trong bối cảnh mới

Trao đổi về việc áp dụng thông điệp 5K trong bối cảnh mới, PGS.TS Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho biết quy định 5K không có nghĩa là áp dụng cả 5 biện pháp cùng một lúc, mà xem xét tùy hoàn cảnh. PGS.TS Trần Đắc Phu cũng cho rằng việc chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B cần có quá trình để không ảnh hưởng đến các đối tượng dễ bị tổn thương.

Thông điệp 5K gồm "khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế" được áp dụng rất hiệu quả trong quá trình phòng chống dịch thời gian vừa qua. Tuy nhiên trong bối cảnh tình hình dịch mới thì áp dụng quy định 5K như thế nào cho đúng. Truyền hình Quốc hội Viêt Nam đã có kết nối với  PGS.TS Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam.

Thưa ông, còn nhiều ý kiến băn khoăn khi thực hiện quy định 5k trong tình hình nước ta mở cửa du lịch, ông có thể giải thích rõ hơn về việc áp dụng quy định này ?

PGS. TS TRẦN ĐẮC PHU, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế: Quy định 5K nhưng không có nghĩa là áp dụng tất cả các K một lúc. Áp dụng K nào là tùy bối cảnh, cái nào là chính, áp dụng cái nào là phụ và thực hiện tối đa có thể, còn trong bối cảnh nào thì thì áp dụng hết. ..Ví dụ như khi ăn uống, khách sạn thì làm sao mà đeo khẩu trang được, đi xem đá bóng làm sao mà bảo hạn chế tụ tập được.

Thưa ông, việc chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B, vậy các giải pháp phòng dịch có thay đổi theo không ạ ? 

PGS. TS TRẦN ĐẮC PHU, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế: Khi dịch bệnh nguy hiểm ít hơn thì phải có sự thay đổi các biện pháp từ vấn đề giám sát rồi xét nghiệm, cách ly, rồi vấn phòng bệnh đáp ứng, đáp ứng y tế…Tuy nhiên vấn đề này còn cần tiếp tục bàn bạc, phải có cái giai đoạn gọi là giai đoạn chuyển đổi. Bởi Covid-19 là bệnh đặc thù, rất là phức tạp, không thể nói chuyển từ nhóm A sang nhóm B là đã chuyển ngay tất cả các biện pháp phòng dịch được. Vấn đề này ảnh hưởng tới những nhóm người dễ bị tổn thương nhất là người nghèo nên là cần có chính sách và kể cả có những biện pháp áp dụng linh hoạt.

Thực hiện : Hoàng Tùng