Khuyến nghị của Việt Nam tại IPU-146 vì một thế giới hòa bình, phát triển và thịnh vượng

Ngày 13/3, theo giờ địa phương, tại Thủ đô Manama, Bahrain, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể Đại hội đồng IPU-146. Theo đó, Việt Nam đã đưa ra các đề xuất, gửi tới các nghị viện thành viên của IPU, nhằm thúc đẩy một thế giới hòa bình, phát triển và thịnh vượng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Việt Nam kiên định, nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; chủ động, tích cực đóng góp vào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Với khát vọng về một thế giới hoà bình, phát triển và thịnh vượng, Đoàn Việt Nam đã đưa ra một số khuyến nghị để Nghị viện các nước và IPU cùng phối hợp. Trong đó nỗ lực đề cao vai trò của việc tuân thủ và bảo đảm luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên Hợp Quốc để góp phần ngăn chặn chiến tranh, xóa bỏ bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế; phát huy vai trò các cơ chế hợp tác, đối thoại, nâng cao hiểu biết, xây dựng lòng tin và tôn trọng lẫn nhau, cùng tìm ra biện pháp hòa bình cho các tranh chấp trong khu vực cũng như các thách thức toàn cầu cấp bách hiện nay. Đảm bảo thực thi dân chủ, bình đẳng, không phân biệt đối xử về giới, về dân tộc, tôn giáo trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, lao động, chăm sóc y tế, giáo dục đào tạo; chia sẻ kinh nghiệm bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân. Củng cố đoàn kết, tăng cường hợp tác quốc tế, coi trọng kết nối trong đa dạng, phát triển hạ tầng nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển. 

Phòng Thời sự