• 1542 lượt xem
  • 18:03 11/09/2023
  • Xã hội

Kiểm tra việc nhập khẩu, mua bán điện thoại 2G

Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết, trong tháng 8/2023, Bộ đã có văn bản hướng dẫn 63 sở TT&TT trên cả nước về việc kiểm tra hoạt động nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất.

Từ cuối năm 2020, Bộ TT&TT đã có văn bản quy định, kể từ tháng 7/2021, các thiết bị không đáp ứng “quy chuẩn kỹ thuật” (như máy điện thoại di động sử dụng công nghệ 2G, 3G hoặc sử dụng đồng thời công nghệ 2G và 3G nhưng không tích hợp công nghệ 4G), không được nhập khẩu, sản xuất trong nước. 

Các thiết bị không đáp ứng “quy chuẩn kỹ thuật” nhập khẩu trái phép (nhập lậu) từ ngày 1/7/2021 cho đến nay cũng không được lưu thông, phân phối, mua bán trong nước. 

Để bảo vệ quyền lợi người dân khi thực hiện tắt sóng trạm 2G, Bộ TT&TT triển khai kiểm tra trên địa bàn cả nước nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất trái quy định của pháp luật. 

Bộ TT&TT đề nghị các Sở TT&TT chủ động rà soát, kiểm tra các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đơn lẻ trên địa bàn, đảm bảo không còn máy điện thoại di động 2G only, 3G only lưu thông trên địa bàn.

Thời hạn các sở TT&TT địa phương báo cáo kết quả kiểm tra diện rộng về hoạt động nhập khẩu, phân phối, lưu thông, mua bán thiết bị 2G/3G only về Bộ TT&TT là trước ngày 30/11/2023. 

(*) Nguồn: Vietnamnet

Hoàng Yến