Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra về hãng phim truyện Việt Nam

Sau 5 năm, hai kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về công tác cổ phần Hãng phim truyện Việt Nam đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Tổng Thanh tra Chính phủ quyết định kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra số 447 ngày 30/3/2018 và kết luận thanh tra (bổ sung) số 1412 ngày 23/8/2018 của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về xử lý sau thanh tra về công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam và các đơn vị có liên quan. Thời gian kiểm tra là 10 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra vào 14/4. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam