Kiên định mục tiêu tăng trưởng, giải pháp nằm ở đâu?

Bên cạnh đề xuất nhiều giải pháp quyết liệt để tiếp sức cho doanh nghiệp thì các đại biểu cũng thẳng thắn đặt vấn đề: kiên trì mục tiêu tăng trưởng GDP 6.5% trong năm nay thì giải pháp nằm ở đâu? Khi mà khi tăng trưởng quý đầu năm chỉ đạt 3,32%- mức thấp nhất trong 12 năm trở lại đây.

Cỗ xe tam mã thúc đẩy tăng trưởng bao gồm tiêu dùng, xuất khẩu và đầu tư, thì khâu nào sẽ là khâu ưu tiên?

Ba động lực tăng trưởng là xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư được dự báo vẫn chịu tác động mạnh từ bên ngoài khi xuất khẩu sụt giảm, đầu tư công giải ngân chậm. Nếu được lựa chọn 1 trong 3 động lực tăng trưởng thì nhiều đại biểu đã chọn đầu tư công. Điều này cho thấy để kinh tế sẽ vực dậy cần có phương thức điều chỉnh tốt hỗ trợ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong giai đoạn tới.

Dù đầu tư công là động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế, nhưng để giải ngân hơn 700.000 tỉ đồng vốn đầu tư công trong năm 2023 là một bài toán nan giải. Đặc biệt trong bối cảnh hết quý I, các bộ, ngành địa phương mới giải ngân được khoảng 10% con số trên. Đại biểu nhận định, cần thiết có tính toán kĩ lưỡng về khả năng hấp thụ vốn đầu tư công, đặc biệt quyết liệt điều chuyển vốn đối với những chương trình, dự án giải ngân chậm.

Còn đối với đầu tư tư nhân, điều cần làm hiện nay theo các đại biểu là thực hiện chính sách tiền tệ theo định hướng nới lỏng hơn.Lãi suất điều hành đã được điều chỉnh giảm 3 lần trong 5 tháng. Các gói hỗ trợ cũng đã và đang triển khai. Nhưng kích thích tăng trưởng kinh tế đang cần nhiều hỗ trợ hơn thế. Hay nói cách khác, hệ thống ngân hàng cần sử dụng nhiều công cụ hơn nữa để giảm những áp lực về chi phí lãi vay cho doanh nghiệp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Lê Hương