Kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về bình đẳng giới

Sáng nay 22/5, Quốc hội nghe báo cáo của Chính phủ về Kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023. Đáng chú ý theo báo cáo đến cuối năm, có 11/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu của Chiến lược đến năm 2025; 03/20 chỉ tiêu đạt 1 phần so với mục tiêu đề ra đến năm 2030. Ngoài ra, có 12 chỉ tiêu đạt kết quả tốt hơn so với năm 2022.

Theo tờ trình của Chính phủ, thời gian qua các bộ, ngành, đẩy mạnh chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới vào trong chương trình xây dựng các luật. Đồng thời, tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cấp cũng như đẩy mạnh vai trò của phụ nữ ở các diễn đàn hợp tác song phương và đa phương về bình đẳng giới.. Đến cuối năm có 11/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu của Chiến lược đến năm 2025.

Chỉ số xếp hạng về bình đẳng giới của Việt Nam năm 2023 xếp thứ 72/146 quốc gia, tăng 11 bậc so với năm 2022.

Tuy nhiên có 4 chỉ tiêu vẫn còn khoảng cách với mục tiêu đề ra và có khả năng khó đạt đến năm 2025 như: Tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản; Tỷ lệ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất một cơ sở y tế cung cấp thí điểm dịch vụ chăm sóc sức khoẻ dành cho người đồng tính, song tính và chuyển giới…Nguyên nhân do Bộ máy quản lý nhà nước về bình đẳng giới các cấp vẫn còn hạn chế về số lượng, đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới thường luân chuyển, thiếu ổn định. Nguồn kinh phí thường xuyên của các bộ, ngành, địa phương còn khiêm tốn.

Do vậy Chính phủ kiến nghị  Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về bình đẳng giới tại các bộ, ngành, địa phương. Tiếp tục quan tâm phê duyệt, phân bổ kinh phí hợp lý để thực hiện bình đẳng giới trong các Chương trình, Kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội…

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam