Kiến nghị Quốc hội thông qua Luật Đường bộ và Luật Trật tự ATGT đường bộ

Tiếp tục nội dung Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 23/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến bước đầu về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”. Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương điều hành nội dung họp.

Qua giám sát trực tiếp tại 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và xem xét các báo cáo, Đoàn giám sát nhận thấy, sau khi Luật Giao thông đường bộ năm 2008 được ban hành và có hiệu lực, Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương chủ động, tích cực tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ bản đầy đủ, kịp thời.

Tình hình trật tự ATGT đường bộ có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một số quy định của Luật không còn phù hợp, còn thiếu nhiều quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội về trật tự ATGT đường bộ; chưa quy định rõ cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính về trật tự ATGT đường bộ dẫn đến quá trình thực hiện còn chồng chéo, thiếu nhất quán, đồng bộ, nhất là giữa cơ quan quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và cơ quan quản lý nhà nước về hạ tầng, kinh tế, kỹ thuật.

Đoàn giám sát kiến nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo Đảng đối với công tác này; kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện các quy định pháp luật; tiếp thu, chỉnh lý, xem xét, thông qua Luật Đường bộ và Luật Trật tự ATGT đường bộ, tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT đường bộ.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam