Kiến nghị sửa đổi toàn diện Luật Thi hành án dân sự

Chiều 20/03, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực kiểm sát trong khuôn khổ phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã chỉ đạo toàn ngành tổng kết 5 năm thi hành Luật Thi hành án dân sự để kiến nghị sửa đổi toàn diện luật này và các văn bản pháp luật có liên quan.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng cho biết: Để hoàn thiện các quy chế, quy định của ngành viện đã tăng cường việc nghiên cứu, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn về quy trình cũng như kỹ năng kiểm sát thi hành án dân sự, như là việc kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án, kiểm sát hoạt động bán đấu giá tài sản thi hành án, kiểm sát việc quản lý thu, chi tiền thi hành án, v.v. và quy trình, kỹ năng của kiểm sát viên trong quá trình thi hành án; Nghiên cứu sửa đổi và hoàn thiện hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ cũng như sổ nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; Xây dựng cũng như hoàn thiện phần mềm quản lý công tác kiểm sát thi hành án dân sự, theo dõi, cập nhật kịp thời, dần dần thay thế cập nhật thủ công.

 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thùy Linh