Kinh nghiệm của Trung Quốc trong kiểm soát khí thải carbon

Là một quốc gia có mức độ ô nhiễm không khí nghiêm trọng, Trung Quốc đã có những bước tiến bộ vượt bậc về chất lượng rừng cũng như chất lượng không khí thông qua việc cải thiện chính sách quản lý tài nguyên rừng và giảm thiểu khí thải carbon trong suốt 1 thập kỷ qua.

Từ năm 2012 đến năm 2021, tổng diện tích rừng được chăm sóc tại quốc gia này là 80 triệu ha. Đặc biệt trong khoảng thời gian kế hoạch 5 năm lần thứ 13 (2016-2020), 41 triệu ha rừng đã được chăm sóc và trồng mới. Thành quả của chính sách nhất quán trong việc quản lý nguồn tài nguyên lâm nghiệp trong 10 năm đã cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong cấu trúc rừng và ngành lâm nghiệp, đồng thời nâng cao năng suất của ngành này.

Hiện tại, Trung Quốc là quốc gia có diện tích rừng nhân tạo bao phủ hàng đầu thế giới, với tỷ lệ bao phủ ở mức 59.3m3/ha, cho thấy tiềm năng trong việc kiểm soát carbon của Trung Quốc

 Ông XIA CHAOZONG - Viện Khảo sát và Quy hoạch Trung Quốc: Theo thống kê của Viện Khảo sát và Quy hoạch, trữ lượng rừng của Trung Quốc ở mức 94,83m3/ha trong một thập kỷ vừa qua, cao hơn con số cách đây 10 năm là 8,95m3, tăng cường rừng dự trữ sẽ nâng cao khả năng xử lý khí thải carbon trong không khí.

Việc quản lý rừng bao gồm các hoạt động như chăm sóc đảm bảo sức khỏe rừng, phục hồi, nâng cao và cải thiện chức năng rừng, góp phần điều chỉnh và bảo tồn hệ sinh thái.

Đinh Giang