Kinh tế tuần hoàn: phát triển bền vững song song thân thiện với môi trường

Mô hình kinh tế tuần hoàn dù ra đời muộn hơn so với các mô hình kinh tế cũ, nhưng tính ưu việt của kinh tế tuần hoàn được xem là xu hướng phát triển tất yếu trong bối cảnh hiện nay và tương lai. Đây cũng là ý kiến của nhiều chuyên gia tại buổi hội thảo về thích ứng an toàn-phục hồi kinh tế sau đại dịch theo hướng phát triển xanh, phù hợp nền kinh tế tuần hoàn.