Kịp thời xem xét bổ sung thông tin “nơi sinh” trên hộ chiếu

Quốc hội vừa cho ý kiến vào Tờ trình của Chính phủ về việc thực hiện Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin “nơi sinh” trên hộ chiếu. Đây là nội dung được bổ sung kịp thời vào chương trình kỳ họp, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn cấp bách hiện nay, đảm bảo quyền, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Ông LÊ NHẬT THÀNH, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: "Tính cấp thiết thể hiện ở việc mùng 1 tháng 1 năm 2023, các sát các nước khối Schengen sẽ không công nhận, không chấp nhận hộ chiếu, không có thông tin nơi sinh."

Ông VŨ HUY KHÁNH, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương: "Trên cơ sở dữ liệu quốc gia đã có thông tin, việc bổ sung trường thông tin này với người dân, không phát sinh thủ tục hành chính và không phát sinh chi phí."

Đại tá VŨ VĂN HƯNG, Phó Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an: "Sau khi nội dung nêu trên được Quốc hội thông qua, Bộ Công an sẽ ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để làm cơ sở pháp lý thực hiện việc bổ sung thông tin “nơi sinh” vào mẫu hộ chiếu. Sau khi mẫu hộ chiếu được phê duyệt, Bộ Công an phối hợp Bộ Ngoại giao thông báo mẫu hộ chiếu cho phía nước ngoài theo thông lệ và cấp phát hộ chiếu theo mẫu đó cho công dân."