Kon Tum thu hồi đất dự án thủy điện 10 năm không thi công

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có quyết định thu hồi toàn bộ đất của hai dự án thủy điện nhỏ Đăk Ruồi 2 và Đăk Ruồi 3 do không thi công trong 10 năm. Sau thu hồi, diện tích đất trên được giao cho Ủy ban nhân dân thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei quản lý theo quy định.

Cụ thể, tỉnh Kon Tum thu hồi toàn bộ diện tích gần 1,3 triệu m2 đất đã cho Công ty Cổ phần thủy điện VRG Ngọc Linh thuê đất và giao đất quản lý từ tháng 10/2012. Lý do thu hồi vì trong quá trình triển khai dự án, doanh nghiệp này chưa hoàn chỉnh hồ sơ đất đai để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. Công ty này còn chậm đưa đất vào sử dụng quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư. Các vi phạm của doanh nghiệp đã được phát hiện từ năm 2018 nhưng chủ đầu tư vẫn không lập thủ tục đề nghị gia hạn tiến độ sử dụng đất theo quy định.

Công ty Cổ phần Thủy điện VGR Ngọc Linh có trách nhiệm bàn giao lại đất, trường hợp không chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật và không được trả lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có) và giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất.

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam