Kỳ họp bất thường chỉ giải quyết những vấn đề cấp bách, nội dung "đủ chín, đủ rõ"

Cho ý kiến vào các nội dung sẽ xem xét, thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất, chỉ cho ý kiến đối với 5 nội dung đã quyết, với tinh thần chung là Kỳ họp bất thường chỉ giải quyết những vấn đề cấp bách, cần đảm bảo tiến độ, với nội dung đã đủ chín, đủ rõ, được rà soát kỹ lưỡng, đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao.

Do thời gian diễn ra kỳ họp rất ngắn, trong khi các nội dung cần phải xem xét, cho ý kiến là rất quan trọng, vì vậy nhiều ý kiến thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cần phải sắp xếp lại nội dung chương trình kỳ họp một cách khoa học, hợp lý, bố trí đảm bảo thời lượng để các đại biểu thảo luận phù hợp, tránh phân tán ý kiến. Cùng với đó yêu cầu Chính phủ đảm bảo đúng tiến độ gửi tài liệu để các cơ quan của quốc hội hoàn thiện thẩm tra cũng như các đại biểu có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng.

Mặc dù thống nhất, tại kỳ họp này sẽ không tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, tuy nhiên Quy hoạch tổng thể quốc gia và dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) còn nhiều ý kiến khác nhau trong Nhân dân và cử tri, do đó đề nghị, cần phải có hình thức hợp lý nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cử tri.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận về báo cáo Rà soát công tác chuẩn bị và cho ý kiến về nội dung, chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, về mặt chủ trương, Chính phủ chính thức đề xuất tổ chức Kỳ họp bất thường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần thiết, đồng thời thống nhất chỉ trình Quốc hội 5 nội dung, trong đó nhấn mạnh nội dung xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nội dung quan trọng nhất tại kỳ họp này, cần phải được xem xét, bố trí thời gian thảo luận thoả đáng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Pháp luật của Quốc hội có văn bản đôn đốc Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội căn cứ vào dự kiến nội dung Kỳ họp bất thường lần thứ 2 sớm có ý kiến bằng văn bản để Đảng đoàn Quốc hội sớm có báo cáo chính thức về chủ trương, dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan đề cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng nỗ lực ở mức cao nhất để kỳ họp diễn ra theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Cao Hoàng