Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Bắc Ninh thông qua 17 Nghị quyết quan trọng

Sáng 02/4, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp 16, kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết nghị 17 nghị quyết quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng thời thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp này HĐND tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành bỏ phiếu bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Hạnh Chung, đồng thời tiến hành giới thiệu bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư huyện uỷ Yên Phong, Chủ tịch HĐND huyện Yên Phong. Theo đó, với 100% số phiếu tán thành, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh. HĐND tỉnh Bắc Ninh cũng tiến hành bầu bổ sung Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban Kinh tế ngân sách của HĐND tỉnh.

Cũng trong sáng 2/4, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thông qua 17 Nghị quyết chuyên đề, trong đó, đã thông qua nghị quyết phân bổ trên 5.933 tỷ đồng từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi của năm 2023 cho các công trình dự án trên địa bàn. Đây là những chủ trương quan trọng để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh năm 2024 và những năm tiếp theo.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nghị quyết một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, các ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh chủ động rà soát, đánh giá chính sách đã ban hành để chỉ ra những khó khăn, bất cập kịp thời, đề nghị tháo gỡ, điều chỉnh, bổ sung. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp trong hệ thống chính trị, đoàn kết, thống nhất, cộng đồng trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Dương Dung -

Vũ Hiếu