Kỳ họp thứ 4

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể vào ngày 20/10/2022. Theo chương trình, Quốc hội họp tập trung trong thời gian 21 ngày và đã bế mạc vào ngày 15/11/2022..

Về công tác giám sát, Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua kế hoạch và ngân sách phát triển KT-XH năm 2023; công tác phòng chống tham nhũng, đấu tranh chống tội phạm.

Về công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội xem xét, thông qua 6 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và góp ý 8 dự án luật.

Về công tác nhân sự, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, Quốc hội tiến hành 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn với các bộ trưởng và trưởng ngành gồm: Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Thực hiện: Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số
Lên đầu trang