Ký kết hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Mông Cổ

Chiều 9/7, tại Hà Nội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Ngô Văn Tuấn và Tổng Kiểm toán Nhà nước Mông Cổ Zagdjav Deleg đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan.

Theo đó, hai bên sẽ thường xuyên trao đổi các đoàn công tác nhằm phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác; tổ chức các đoàn học tập kinh nghiệm lẫn nhau và hội thảo chung để trao đổi kinh nghiệm chuyên môn; phát triển năng lực và kỹ năng chuyên môn kiểm toán mà hai bên cùng quan tâm; xây dựng và gửi đề xuất về các mục tiêu phát triển bền vững riêng của khu vực Châu Á tới Tổ chức quốc tế Các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI) và Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI); hỗ trợ lẫn nhau và cùng tham gia các hoạt động tăng cường năng lực do tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao khu vực và quốc tế tổ chức; học tập và hợp tác lẫn nhau trong hoạt động kiểm toán và các hoạt động khác; trao đổi thông tin về phương pháp, chuẩn mực, quy tắc và quy định kiểm toán. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Nguyễn Duyên -

Đức Minh