Ký kết khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững giai đoạn 2022-2026

Chiều 11/8 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Liên hợp quốc đã ký Văn kiện Khung Chiến lược Hợp tác Phát triển Bền vững giai đoạn 2022-2026 giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc.

Khung chiến lược Hợp tác Phát triển Bền vững 2022-2026 nêu bật cam kết mạnh mẽ chung nhằm mang lại sự phát triển bền vững cho tất cả mọi người dân Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cùng Liên hợp quốc đã đề ra 4 kết quả phát triển chính: phát triển xã hội bao trùm, ứng phó với biến đổi khí hậu, chống chịu thiên tai và bền vững môi trường, chia sẻ thịnh vượng thông qua chuyển đổi kinh tế, quản trị và tiếp cận công lý. 

Thực hiện : Vân Hương Vũ Hiếu