Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Chiều 23/9, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra trọng thể Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (25/9/1992-25/9/2022) và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Dự buổi lễ có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc- Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Cùng dự buổi lễ có các đồng chí nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các tướng lĩnh, sỹ quan Ủy ban và Vụ Quốc phòng An ninh các nhiệm kỳ, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các Bộ, ngành có liên quan.

Ngày 25 tháng 9 năm 1992, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IX đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Trong 30 năm qua, Ủy ban Quốc phòng và An ninh (QP&AN) đã không ngừng phát triển cả về tổ chức và hoạt động. Trong công tác lập pháp, Ủy ban đã cụ thể hoá quan điểm của Đảng trong sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, năm 2013, đặc biệt là các chế định về Bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang, Hội đồng quốc phòng, an ninh. Đến nay, Ủy ban đã chủ trì thẩm tra, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, trình thông qua tổng số: 43 luật, nghị quyết của Quốc hội; 27 pháp lệnh, nghị quyết của UBTVQH; chủ trì thẩm tra 02 dự thảo Nghị định của Chính phủ. Uỷ ban đã chú trọng chủ trì, tham mưu và tham gia công tác giám sát tối cao của Quốc hội, giám sát chuyên đề của UBTVQH và hoạt động giám sát chuyên sâu của Ủy ban. Với những đóng góp của Ủy ban, hệ thống pháp luật về quốc phòng và an ninh cơ bản được hoàn thiện, là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm phát huy hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao năng lực bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đóng góp ngày càng hiệu quả vào thành tựu chung của Quốc hội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Thay mặt UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương và chúc mừng Ủy ban QP&AN về những kết quả rất đáng tự hào trong chặng đường 30 năm qua. Mặc dù lĩnh vực công tác có nhiều vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, nhưng tập thể Ủy ban qua hơn 6 nhiệm kỳ đã luôn giữ vững lập trường, kiên định, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: "Với những thành tích xuất sắc của mình, hôm nay, Ủy ban QP&AN vinh dự được trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất. Đây là kết quả xứng đáng cho nỗ lực, phấn đấu không ngừng của tập thể nhiều thế hệ lãnh đạo và thành viên Ủy ban qua các thời kỳ, đồng thời, là kết quả chung từ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH và khẳng định tính đúng đắn của chủ trương thành lập Ủy ban. Nhấn mạnh khối lượng và yêu cầu công việc thời gian tới là rất lớn, có nhiều vấn đề mới, vấn đề khó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban QP&AN tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.”

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: "Ủy ban cần chủ động vào cuộc từ sớm, từ xa trong việc xây dựng, hoàn thiện các luật, nghị quyết, pháp lệnh thuộc lĩnh vực được giao, nâng cao tính phản biện của các báo cáo thẩm tra, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính khả thi, thống nhất của các văn bản trình Quốc hội, UBTVQH;… chủ động dự báo tình hình, nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra, giám sát, kiến nghị các vấn đề về chiến lược quốc phòng, an ninh, nhất là đề xuất những nhận thức mới, tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc."

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ủy ban chủ động, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Quốc hội, UBTVQH trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước thuộc lĩnh vực QPAN; triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch ĐBQH chuyên trách tại Thường trực Uỷ ban QP&AN của Quốc hội khoá XVI. Chủ tịch Quốc hội mong muốn, với tinh thần chủ động, Ủy ban QP&AN và các Ủy ban khác sẽ chủ động trình Quốc hội dự án luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách; đồng thời tin tưởng, Ủy ban QP&AN nhất định sẽ giành được những kết quả quan trọng, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Với những đóng góp to lớn đối với công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng về QPAN của Quốc hội, thay mặt lãnh đạo Đàng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Khắc Phục