Kỷ niệm 30 năm tạp chí quản lý nhà nước xuất bản số đầu tiên

Sáng nay, tại Hà Nội, Tạp chí Quản lý nhà nước – cơ quan nghiên cứu và ngôn luận của Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm xuất bản số đầu tiên (5/1993-5/2023).

Trong suốt chặng đường đã qua, Tạp chí Quản lý Nhà nước (QLNN) luôn bám sát tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phổ biến kiến thức, kỹ năng hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức người lao động và bạn đọc; phản ánh thực tiễn sinh động công tác QLNN của Chính phủ, các bộ, ngành và các cấp chính quyền địa phương. Hiện nay, Tạp chí có 3 ấn phẩm: Tạp chí in, Tạp chí tiếng Anh và Tạp chí điện tử. Các bài viết chú trọng đến chất lượng, nội dung chuyên sâu, tập trung cho Nghiên cứu - Trao đổi và Thực tiễn - Kinh nghiệm. Với phương châm hành động: Chuyên nghiệp - Hiện đại - Phát triển, Tạp chí QLNN sẽ tiếp tục vươn lên xứng tầm là tạp chí hàng đầu về lĩnh vực khoa học hành chính và QLNN, góp phần khẳng định thương hiệu và vị thế của Học viện trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng.

Nhân dịp này, Tạp chí Quản lý Nhà nước vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước./.

Thực hiện : Hoàng Hương Minh Quốc