• 1230 lượt xem
  • 13:25 26/10/2023
  • Xã hội

Kỷ niệm 30 năm thành lập Khuyến nông Việt Nam

Sáng 26/10, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Khuyến nông Việt Nam.

Sự kiện tổ chức nhằm ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tựu của Khuyến nông Việt Nam đã đạt được trong 30 năm qua; định hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến nông, nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới theo Nghị quyết số 19/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 150/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định, trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, hệ thống khuyến nông Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao dân trí, tăng thu nhập cho người dân, xoá đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Hà Giang -

Khánh Hoàng