Kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp định Paris: Nhiều bài học còn nguyên giá trị

Sáng 17/1, Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam (27/1/1973-27/1/2023) được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự buổi lễ.

Tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã ôn lại cuộc đấu tranh ngoại giao đưa đến ký kết Hiệp định Paris tháng 1/1973; khẳng định quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Paris đã để lại nhiều bài học quí. Đó là bài học về kiện định độc lập, tự chủ vì lợi ích quốc gia-dân tộc; Bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân thế giới để giành thắng lợi. Quá trình đàm phán gần 5 năm còn để lại bài học về kiên định mục tiêu, nguyên tắc, song cơ động, linh hoạt sách lược theo phương châm "dĩ bất biến, ứng vạn biến. Sách lược là "vừa đánh, vừa đàm", sáng tạo, linh hoạt điều chỉnh tùy theo từng vấn đề, từng thời điểm, từng đối tác trên cơ sở kiên định mục tiêu chiến lược.

Và từ hội nghị này cũng để lại bài học vể công tác cán bộ có bản lĩnh, có phương pháp, kỹ năng và nghệ thuật đàm phán đã góp phần rất quan trọng làm nên thắng lợi tại Hội nghị Paris.Và bao trùm trên hết là bài học về kiên định với lãnh đạo thống nhất, tuyệt đối của Đảng đối với mặt trận ngoại giao.