Kỳ thi THPT quốc gia năm 2022: 22 thí sinh bị đình chỉ thi trong ngày đầu tiên

Theo báo cáo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày thi thứ nhất kì thi THPT diễn ra theo đúng kế hoạch.

Bài thi Ngữ văn và Toán có hơn 985 nghìn thí sinh đăng kí dự thi. Trong đó, số thí sinh đến dự thi đều đạt trên 99,5%. Số thí sinh thuộc diện F0 là 79 thí sinh, thuộc 20 Hội đồng thi. Trong đó, số thí sinh đến dự thi là 18 thí sinh; 61 thí sinh F0 không đến dự thi. Các thí sinh diện F0 dự thi được các Điểm thi bố trí thi tại phòng riêng. Công tác coi thi tại các phòng thi này được triển khai theo đúng quy định với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ coi thi và thí sinh.

Đáng chú ý, có 22 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 5 thí sinh mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi, 17 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi. 
 

Đỗ Minh