Kỳ vọng khu thương mại tự do tạo đột phá phát triển Đà Nẵng

Trong những đề xuất của Đà Nẵng về cơ chế đặc thù vượt trội cho địa phương, thí điểm thành lập Khu thương mại tự do là nội dung mới được bổ sung. Nếu được cho phép triển khai, nơi đây cần có chính sách thông thoáng mở cửa, ưu đãi hải quan, miễn thuế, để thực sự là động lực phát triển đột phá.

Theo đề xuất của Đà Nẵng, khu thương mại tự do là khu chức năng gồm hoạt động chế xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, kinh doanh hàng miễn thuế; sẽ có ranh giới địa lý bằng rào cứng, khi đó, quan hệ mua bán hàng hóa giữa Khu thương mại tự do với bên ngoài là xuất, nhập khẩu.

Các nhà đầu tư khi vào khu thương mại tự do cũng được hưởng nhiều ưu đãi như thời hạn thuê đất không quá 70 năm, được miễn hoặc giảm tiền thuê đất. Các doanh nghiệp cũng kỳ vọng, thủ tục đầu tư rút ngắn còn 2 đến 3 tháng, thủ tục hải quan sẽ được ưu tiên.

Tại phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đa số các ý kiến ủng hộ đề xuất của Đà Nẵng, tuy nhiên cần nghiên cứu bổ sung thêm các cơ chế đặc thù, học tập kinh nghiệm quốc tế, để thực sự tạo đột phá cho khu thương mại tự do ở Đà Nẵng.

Đà Nẵng cũng đang nghiên cứu xin thêm cơ chế về thị thực trong khu thương mại tự do, kéo dài thời gian lưu trú để thu hút khách du lịch, chuyên gia, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của khu vực này nếu được triển khai thí điểm. 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Hùng -

Lê Quang