Kỳ vọng sau khi Luật Điện ảnh chính thức thông qua

Với 449/467 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiều nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Điện ảnh (sửa đổi), mở ra một chương mới cho ngành công nghiệp văn hoá đặc biệt này, tạo điền đề để điện ảnh Việt Nam ngày càng phát triển hơn.

Đi cùng với những triển vọng đó, cơ quan quản lý Nhà nước sẽ nhận trọng trách lớn hơn để đáp ứng kỳ vọng từ nhà làm phim và doanh nghiệp trong lĩnh vực điện ảnh. Vậy nên áp dụng, thực thi luật như thế nào, hãy cùng chúng tôi lắng nghe kiến nghị từ những người trong cuộc.

Vừa phát hành phim tại rạp, vừa phổ biến phim trên không gian mạng, doanh nghiệp này đặc biệt quan tâm đến những điều khoản về phổ biến phim trong dự án luật điện ảnh sửa đổi. Theo sát góp ý từ những ngày đầu, phần nào những kì vọng của họ đã được thỏa mãn như tạo sự công bằng giữa ott trong nước và nước ngoài cũng như đưa ra các chế tài chặt chẽ hơn. Sau khi luật thông qua, doanh nghiệp này càng mong đợi những bước tiếp theo để luật đi vào đời sống.

Bà NGÔ THỊ BÍCH HẠNH, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bình Hạnh Đan: “Chúng tôi mong rằng luật, thông tư sẽ tạo ra những cơ chế cởi mở hơn, thông thoáng hơn. Ví dụ như quy định giấy phép về làm phim, thì mọi người bảo cái đó không phải ở luật mà ở thông tư. Xin giấy phép 1 địa điểm hiện nay cần rất nhiều giấy phép con.”

Đây cũng là mối quan tâm chung của những cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Luật Điện ảnh thông qua và mở ra cánh cửa mới, nhưng phía sau luật là gì, con đường phía trước cần những hành lang pháp lý như thế nào cũng rất quan trọng.

Ông BẢO THÁI, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vieon: “Chúng tôi kỳ vọng nghị định, thông tư hướng dẫn cụ thể, chặt chẽ. Nhất là cần có cơ chế xử phạt đối với vi phạm, nhất là vi phạm xuyên biên giới”

Ông LÊ ĐÌNH CƯỜNG, Phó Chủ tịch Hiệp hội truyền hình trả tiền: “Tôi tin chắc rằng khi luật đã được thông qua thì tức là chúng ta đã có hành lang chặt chẽ để kiểm soát, tạo sự công bằng và xử phạt.”

Trong Luật Điện ảnh sửa đổi vừa thông qua, việc phổ biến phim trên không gian mạng lựa chọn phương án tiền kiểm kết hợp hậu kiểm; nội dung cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài lựa chọn phương án nộp kịch bản tóm tắt phim và kịch bản chi tiết nội dung quay phim sử dụng bối cảnh tại Việt Nam bằng tiếng Việt. Về Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh, Quốc hội biểu quyết riêng về nội dung này khi thông qua dự thảo Luật, với tỷ lệ tán thành là 78,11%.

Thực hiện : Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam