Lâm Đồng: Còn nhiều lúng túng trong giải ngân vốn đầu tư công

Đến nay đã gần kết thúc năm tài khoá 2022 nhưng nhiều cơ quan đơn vị của tỉnh Lâm Đồng vẫn đang chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội tại Lâm Đồng.

Năm 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Lâm Đồng được phân bổ là gần 6.500 tỷ đồng để triển khai thực hiện 350 dự án. Trong đó hơn 720 tỷ đồng là nguồn vốn kéo dài từ năm 2021 chuyển sang. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, tính đến hết tháng 11, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh mới chỉ được khoảng 3.700 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch. Việc giải ngân vốn chậm do nhiều cơ quan, đơn vị của tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư nhưng còn lúng túng trong việc giải quyết các vướng mắc về giải phóng mặt bằng và các thủ tục hành chính liên quan đến các công trình, dự án được giao.

Trước tình trạng vốn đầu tư công trên địa bàn giải ngân quá chậm so với kế hoạch đề ra, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo sẽ kiên quyết thu hồi vốn đồng thời xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các đơn vị để chậm tiến độ giải ngân.

Tới thời điểm hiện tại, nhiều dự án có nguồn vốn giải ngân chậm của tỉnh Lâm Đồng đều rơi vào những công trình do các sở, ngành làm chủ đầu tư. Có một số đơn vị đến nay chỉ giải ngân chưa tới 50% kế hoạch như Sở Thông tin và Truyền thông được phân bổ 22 tỷ đồng nhưng chỉ mới giải ngân được 30%, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phân bổ 224 tỷ đồng mới thực hiện giải ngân được 25%,…Ngoài ra còn hàng trăm tỷ đồng nguồn vốn bố trí cho các Chương trình mục tiêu Quốc gia cũng chưa được giải ngân do thiếu những văn bản hướng dẫn cụ thể để các địa phương dễ dàng triển khai thực hiện.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Ngọc Duy