Lâm Đồng: Hàng chục dự án nằm trong vùng bảo vệ I của khu thắng cảnh quốc gia Hồ Tuyền Lâm

Vừa qua UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm chủ trì phối hợp Sở văn hóa thể thao du lịch và các đơn vị, địa phương liên quan rà soát hiện trạng quản lý, sử dụng diện tích khu vực I di tích Hồ Tuyền Lâm thuộc tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để tìm phương án quản lý bảo vệ và điều chỉnh theo quy hoạch chung.

Sau khi rà soát các cơ quan liên quan phải có trách nhiệm báo cáo đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng phương án quản lý, bảo vệ, khai thác diện tích khu vực I; đồng thời đề xuất hướng xử lý đối với các diện tích đất và mặt nước thuộc khu vực I đã cho nhà đầu tư thuê và giải pháp đối với diện tích nêu trên khi điều chỉnh quy hoạch chung Khu thắng cảnh du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm trước ngày 15/4/2024. Khu vực bảo vệ I của thắng cảnh Quốc gia Hồ Tuyền Lâm có diện tích 352 ha; trong đó, diện tích mặt nước khoảng 296 ha. Hiện đang có 17/36 dự án có một phần diện tích đất và mặt nước nằm trong phạm vi khu vực bảo vệ I này. Theo các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cho biết các dự án này đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất trước thời điểm Quyết định số 1968/QĐ-UBND được ban hành năm 2016 quy định về quy hoạch chung của Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm có hiệu lực.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Duy