• 1181 lượt xem
  • 09:09 10/07/2023
  • Xã hội

Lâm Đồng: Quản lý chặt chẽ khung giá và đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội

Bên cạnh việc tìm nhà đầu tư có đủ năng lực và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội, tỉnh Lâm Đồng cũng quan tâm đến quản lý chặt chẽ khung giá bán và phân bổ cho đúng đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng đang có 3/12 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thiện thủ tục và bước đầu đi vào giai đoạn xây dựng. Để cân bằng được chi phí đầu tư và lợi nhuận đồng thời hướng đến sức mua của đối tượng là công nhân, người lao động có thu nhập thấp, nhà đầu tư các dự án nhà ở xã hội đã xác định được khung giá cơ bản ngay giai đoạn tìm hiểu tiếp cận dự án và cam kết thực hiện đúng khung giá khi hoàn thiện.

Ngoài việc nỗ lực tìm kiếm thu hút nhà đầu tư, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tỉnh Lâm Đồng còn quan tâm đến chất lượng công trình, các tiện ích an sinh của các dự án, nỗ lực đàm phán khung giá mở bán và sàng lọc đúng đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội.

Tỉnh Lâm Đồng cũng đã được Chính phủ giao nhiệm vụ đến năm 2030 phải xây dựng được 2.235 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, hướng tới việc an cư cho lực lượng lao động trong công cuộc phát triển bền vững về kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Duy